Publicaties

Hieronder vindt u de publicaties per werkgebied. Een omschrijving van een aantal onderzoeken vindt u onder werkgebieden.

Van de meeste rapporten kan een samenvatting van 10 à 20 pagina's worden aangeklikt.

Publicaties op het gebied van:

Drugs en Verslavingszorg
Openbare orde
Cultuur en Cultuurbeleid
Ruimtelijke ordening, Milieubeheer, Vervoer

Per email kunt u de rapporten bestellen (€ 20,= per rapport).

 

Publicaties Drugs en Verslavingszorg

Drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland in vergelijking met enkele West-Europese landen en de VS. (Ester TJ, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC. Utrecht 2009. Volledige tekst.

Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004. (Broekhuizen J, Raven J, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC. Utrecht 2006. Volledige tekst.

Methadon in Nederland, Organisatie van de methadonverstrekking, Situatie van de methadoncliënten, Ontwikkeling van deze situatie gedurende twee jaar en Effecten van hoge doses methadon. Driessen FMHM. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde.  2004. Inleiding, Conclusie en Summary, en Volledige Tekst

Hoge doseringen methadon (Driessen FMHM, Noorlander EA) Handboek Verslaving, oktober 2004, B4215, 1-26. Houten/Diegen: Bohn Stafleu van Loghum. Tekst artikel.

Effecten van hoge doses methadon, een gerandomiseerd lange termijn experiment op negen locaties, eindrapport. (Driessen FMHM, Van der Lelij B, Smeets HM) In opdracht van het Ministerie van VWS. Volledige tekst

Effecten van hoge doses methadon, een gerandomiseerd lange termijn experiment op negen locaties, Eerste Resultaten ( Driessen FMHM, Van der Lelij B, Smeets HM) Utrecht 2002. Volledige tekst

De 'Cravinglijst Utrecht' (CLU), een praktisch instrument voor het meten van craving bij heroïneverslaafden. (Driessen FMHM, Webbink E, Santen GW van, Lelij B van der, Amsdorf M). Aangeboden aan het Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen. Volledige tekst

Effecten van hoge doses methadon in Nederlandse methadon onderhoudsprogramma's, voorlopige resultaten. In opdracht van het Ministerie van VWS. Utrecht, 2000. Vertrouwelijk.

Psychosoziales und medizinisches Betreungsangebot für die Zielgruppe der Heroinvergabe in Den Niederlanden. (Driessen FMHM, Lelij B van der). In: Westerman B, Bellmann G, Jellinek, C (eds) Heroinverschreibung, Wirkungen und Nebenwirkungen. Weinheim: Deutscher Studien Verlag/Beltz. 1999. Volledige tekst

De ontwikkeling van de situatie van methadoncliënten gedurende twee jaar. (Driessen FMHM, Völker BGM, Kregting J, Lelij B van der). In opdracht van het Ministerie van VWS. Utrecht, 1999. Samenvatting

Psychosociale hulpverlening voor de doelgroep van het heroïneverstrekkingsexperiment. (Lelij B van der, Driessen FMHM). In opdracht van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden. Utrecht: 1998. Samenvatting

Project Hoge Doses Methadon: stand van zaken t0-meting. In opdracht van het Ministerie van VWS. Utrecht, 1998. Vertrouwelijk.

La méthadone, les expériences aux PaysBas. (Driessen FMHM) Contribution aux premières rencontres franco-néerlandaises sur la toxicomanie. Lille: Faculté Des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, 1997.

Haalbaarheidsonderzoek methadon experiment. In opdracht van het Ministerie van VWS. Utrecht, 1996.

Vermindering van overlast door verstrekking van hoge methadondoses. Voorstel voor een experiment. (Driessen FMHM, Smeets HM) Utrecht, 1996.

Aidspreventie in de verslavingszorg. (Henskens RHM, Driessen FMHM). In opdracht van het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs. Utrecht, 1995. Samenvatting

La méthadone comme produit de substition.
- Les usagers de méthadone aux PaysBas.
- La distribution de méthadone aus PaysBas.

(Driessen FMHM). Dans: Buning E, Cramer T (eds) La Méthadone: l'experience néerlandaise. Amsterdam/Rijswijk: GG&GD/Ministerie van WVC, 1994.

Methadonverstrekking in Nederland. (Driessen FMHM, Wal HJ van der). Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen 19: 133-144, 1993. Volledige tekst

Methadoncliënten in Nederland. In opdracht van het Ministerie van WVC. Rijswijk/utrecht, 1992. Samenvatting

Drugshandel na 1992. (Driessen FMHM, Jansen HFA). In opdracht van Ministerie van Justitie. Utrecht, 1991. Volledige tekst

Rehabilitatie met hoge dosering methadon. Programmavoorstel. Gepresenteerd op studiedag Methadonverstrekking. Utrecht: NIAD, 1991.

Methadonverstrekking in Nederland. Rijswijk/utrecht: Ministerie van WVC/Bureau Driessen, 1990. Samenvatting

A survey of student druguse at secondary schools in Amsterdam. (Driessen FMHM, Dam G van). Report prepared for the Pompidougroup of the Council of Europe. Utrecht/Strasbourg, 1989. Volledige tekst

De ontwikkeling van het cannabisgebruik in Nederland sinds 1969. (Driessen FMHM, Dam G van, Olsson B) Tijdschrift voor Alcohol Drugs en andere Psychotrope stoffen 15: 2-14, 1989.

Omhoog

Publicaties Openbare orde

Solosurveillance. Kosten en Baten. (Esselink SH, Broekhuizen J, Driessen FMHM). In opdracht van Programma Politie en Wetenschap. Utrecht 2009. Volledige tekst. Presentatie.

Geweld in Nederland. Een verkenning van de aard en omvang van geweldsdelicten in de Nederlandse samenleving. (Driessen FMHM, Ester TJ, Spel L). In opdracht van de Politieacademie in Apeldoorn. Utrecht 2008. Volledige tekst. Presentatie.

Jeugdcriminaliteit ten gevolge van voorbeelden in vijf verschillende sociale netwerken. (Broekhuizen J, Driessen FMHM, Völker BGM). Justitiële Verkenningen najaar 2008. Tekst artikel.

Vriendschap en criminaliteit bij jongeren. (Völker BGM, Baerveldt C, Driessen FMHM, 2008). In: Weijers I, Eliaerts C (eds) Jeugdcriminologie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Tekst artikel.

Agressie en geweld tegen ambtenaren van de gemeente Amsterdam in 2004 en in 2007. (Esselink SH, Raven J, Broekhuizen J, Driessen FMHM). In opdracht van de Gemeente Amsterdam. Utrecht 2007. Volledige tekst.

Sociaal structurele en andere determinanten van jeugdcriminaliteit . (Broekhuizen J, Driessen FMHM). Dag van de Sociologie, 31 mei 2007, Rotterdam, NSV. Volledige tekst.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in de periode 2004 - 2007, een evaluatie. (Esselink SH, Broekhuizen J, Driessen FMHM). In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. Utrecht 2007. Volledige tekst.

Positie en expertise van de allochtone politiemedewerker. (Broekhuizen J, Raven J, Driessen FMHM). In opdracht van het programma Politie en Wetenschap. Apeldoorn/Utrecht, 2007. Reeks Politiewetenschap 37. Elsevier Overheid. Tekst rapport.

Criminele jongeren aan het woord over vrienden, normen en waarden en de politie. (Broekhuizen J, Driessen FMHM) In opdracht van Programma Politie en Wetenschap. Utrecht 2006. Volledige tekst.

Van je vrienden moet je het hebben. Structuele en culturele determinanten van de jeugdcriminaliteit. (Broekhuizen J, Driessen FMHM) In opdracht van Programma Politie en Wetenschap. Utrecht 2006. Volledige tekst.

Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004. (Broekhuizen J, Raven J, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC. Utrecht 2006. Volledige tekst.

De politie en het verdwenen sociale kapitaal. Een verkenning. (Driessen FMHM, Kokx M, Völker BGM). In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap. Utrecht 2006. Volledige tekst

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing, een evaluatie. (Rooseboom  SJ, Driessen FMHM, Völker BGM). In opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC. Utrecht 2006. Volledige tekst.

Geweld tegen de Brandweer, resultaten van onderzoek onder Brandweermedewerkers. (Broekhuizen J, Raven J, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Utrecht: Bureau Driessen, 2006. Integrale tekst.

Rekrutering voor de Jihad: Aanzetten voor nader onderzoek.  Notitie t.b.v. Gemeente Amsterdam 2005. (Driessen FMHM, Broekhuizen J). Integrale tekst

Agressie en geweld tegen ambtenaren van de gemeente Amsterdam (Raven J, Driessen FMHM)  In opdracht van de gemeente Amsterdam. 2004. Volledige tekst.

Delinquent gedrag, netwerken en sociaal kapitaal. Een netwerktheoretisch perspectief op criminaliteit van jongeren. (Völker B, Driessen FMHM) Tijdschrift voor Criminologie 2003 (45) 271-285. Tekst artikel.

Schelden in het (semi-)publiek domein. (Middelhoven LK, Driessen FMHM) Justitiële Verkenningen 2003 (29, 3) 54 - 64. Tekst artikel.

Sociale Netwerken en Allochtone jeugdcriminaliteit. Lezing Studiedag Politie en Wetenschap, Bilthoven 16 januari 2003. Tekst lezing.

Het ging gewoon vanzelf. De vroege loopbaan van criminele allochtone jongens. (Op den Kamp HM, Halfhide C, Driessen FMHM) 2002. Integrale tekst

Zeg me wie je vrienden zijn. Allochtone jongeren en criminaliteit. (Driessen FMHM, Völker BGM, Op den Kamp HM, Roest AMC, Moolenaar RJM) Zeist: Kerckebosch, 2002. Integrale tekst.

Geweld tegen werknemers in de (semi-)openbare ruimte. (Middelhoven LK, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. Ministerie BZK, 2001. Samenvatting. Volledige tekst rapport.

Geweld tegen werknemers in de semi-openbare ruimte. (Driessen FMHM, Middelhoven LK ) Tijdschrift voor Veiligheid & Veiligheidszorg, 1/2: 38-47, 2002. Tekst artikel.

De kwaliteit van het politieoptreden op straat. (Driessen FMHM, Uildriks NA). Bureau Driessen, Erasmus Universiteit. 1997.

Politie en publiek. Een onderzoek naar de interactie politie-publiek tijdens de surveillancedienst. (Kop N, Spaan RA, Lelij B van der, Driessen FMHM). Deventer: Gouda Quint/ Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, Politiestudies no. 19, 1996. Samenvatting

De training conflicthantering in de ogen van getrainde agenten. Den Haag/Utrecht: Ministerie van Binnenlandse Zaken/Bureau Driessen, 1991.

Drugshandel na 1992. (Driessen FMHM, Jansen HFA). In opdracht van Ministerie van Justitie. Utrecht, 1991. Volledige tekst

Gebruik van de training conflicthantering door korpsen gemeentepolitie, districten rijkspolitie en politiescholen. Den Haag/Utrecht: Ministerie van Binnenlandse Zaken/Bureau Driessen, 1989.

Omhoog

Publicaties Cultuur en Cultuurbeleid

Cultuureducatie in het Primair Onderwijs. Een beschrijving van de situatie in Amsterdam, provincie Utrecht, Gelderland en Limburg. (Esselink SH, Driessen FMHM). In opdracht van het Ministerie Van OcenW. Utrecht 2009. Volledige tekst.

Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. Omvang en receptie van dans, theater en muziek uit Nederland in de periode 2001-2007. (Esselink SH, Driessen FMHM). In opdracht van het Ministerie Van OcenW. Utrecht 2008. Volledige tekst.

Actieplan Cultuurbereik II, Nulanalyse en Nulmeting (Kersten O, Van Silfhout W, Driessen FMHM). In opdracht van het Ministerie Van OcenW. Utrecht 2006. Volledige tekst.

Evaluatie van de Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs door gemeenten en provincies in het kader van de afspraak tussen IPO, VNG en OCW. Deelrapportage A: Uitgangssituaties en Doelstellingen (Van Silfhout WJ, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van OcenW. Utrecht 2006. Volledige tekst.

In Veelheid en Verscheidenheid Landelijke subsidies voor podiumprogrammering in de jaren 2000-2003 (Kersten O, Driessen FMHM). In opdracht van het Ministerie van OCenW. Utrecht 2004. Volledige tekst. Zie ook brief Staatssecretaris van der Laan over dit onderzoek.

De culturele fondsen in de ogen van hun doelgroepen. Een onderzoek naar de gepercipieerde legitimiteit en efficiëntie. (Driessen FMHM, Van der Lelij B) In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Utrecht, 2001. Samenvatting

Antenne sociaal-culturele ontwikkelingen, een toekomstverkenning. (Driessen FMHM, Middelhoven LK). Ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst. Utrecht, 2001. Verschijnt als RPD studierapport, 2002. Samenvatting

Zeven pilots culturele diversiteit. (Driessen FMHM) Een evaluatie van de eerste fase van de pilots in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht en Almere. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Utrecht, 2000. Samenvatting

Produkten van Blindenbibliotheken voor Nieuwe Doelgroepen. In opdracht van het Fonds voor het Bibliotheekwerk voor Blinden en Slechtzienden. Utrecht: Bureau Driessen in samenwerking met de Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken, 1999. Samenvatting

Het Carnaval der Stadsconcepten. Steden, Beelden en Beleid. (Driessen FMHM) In opdracht van de Rijksplanologische Dienst, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Utrecht, 1999. [Den Haag: Rijksplanologische Dienst, 2000.] Samenvatting

DANS! Een Sectoronderzoek in de Danswereld. In opdracht van Directie Overleg Dans, in samenwerking met Theater Instituut Nederland, Federatie van Kunste-naarsverenigingen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Utrecht, 1999. Samenvatting

Leesbevordering in Nederland. Een onderzoek naar het Leesbevorderingsbeleid en Stichting Lezen in de periode 1992 - 1997.
(Driessen FMHM, Kreijen P, Völker BGM) In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Utrecht, 1998. Persbericht en samenvatting

Componeren in Nederland. Evaluatieonderzoek van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. (Lelij, B van der, Völker BGM, Steketee H, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Utrecht, 1996. Samenvatting

Collecties van Openbare Bibliotheken in Nederland. (Driessen FMHM, Helmer HAC, Lelij B van der) In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken NBLC. Utrecht, 1996. Samenvatting

Samenwerking tussen Kunsteducatie, Amateurkunst en Professionele Kunst. (Verhulst CTAM, Völker BGM, Driessen FMHM) In opdracht van het Nederlands Instituut voor Kunsteducatie. Utrecht: Nederlands Instituut voor Kunsteducatie LOKV, 1995. Samenvatting

Culturele Uitstraling van Regionale Orkesten. (Goossens RH, Driessen FMHM) In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Utrecht, 1994. Samenvatting

Bezoekers van de Rijksarchieven. (Driessen FMHM, Schoneveld MC) In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Utrecht, 1993.

Leefstijlen en Openbaar Vervoer. (Driessen FMHM, Goossens RH) In opdracht van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Utrecht, 1993. Samenvatting

De Filmfondsen in de Jaren Tachtig. Evaluatieonderzoek van het Productiefonds voor Nederlandse Films en het Fonds voor de Nederlandse Film. (Driessen FMHM, Boon H) In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Utrecht, 1991.

Omhoog

Publicaties Ruimtelijke ordening, Milieubeheer, Vervoer

Stedelijkheid, Ontmoetingskansen en Sociaal Kapitaal. (Driessen FMHM) Presentatie voor CU There. Pier K, Nieuw Vennep, november 2008. Presentatie

Antenne sociaal-culturele ontwikkelingen, een toekomstverkenning. (Driessen FMHM, Middelhoven LK). Ten behoeve van de Rijksplanologische Dienst. Utrecht, 2001. Verschijnt als RPD studierapport, 2002. Samenvatting

Losvoetige relaties, de ruimtelijke onthechting van burgers. (Driessen FMHM, Völker BGM). In opdracht van de Rijksplanologische Dienst. Utrecht, 2000. RPD studierapport no. 11, juni 2001. Samenvatting

Het carnaval der Stadsconcepten, Steden, Beelden en Beleid. (Driessen FMHM) Studie in opdracht van de Rijksplanologische Dienst. Utrecht, 1999. RPD studierapport no. 1, augustus 2000. Samenvatting

Meer nodig dan een compleet verzorgde reis, reiziger nog sceptisch. (Lelij B van der, Driessen FMHM) Verkeerskunde, december 1998, 20-23.

Reis op Maat, een onderzoek naar de potentiële vraag. (Lelij B van der, Driessen FMHM). In opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. ISBN 90-73259-17-7. Utrecht 1997. Samenvatting

Leefstijlen en openbaar vervoer. (Hoeven D van der, Driessen FMHM) In: Reijs TAM (red.) Commercialisering, Openbaar vervoer Colloquium 1995. Delft: CVS, 1995.

Leefstijlen en Duurzame Woonomgevingen. (Driessen FMHM) In opdracht van de Rijkspanologische Dienst. Utrecht, 1994. Samenvatting

Leefstijlen en openbaar vervoer. (Lelij B van der, Driessen FMHM). In opdracht van Centrale Ontwikkelingskern N.V. Nederlandse Spoorwegen. Utrecht, 1993. Samenvatting

Laag inkomen en woonkwaliteit. (Driessen FMHM, Hoffschulte CAM) In opdracht van Werkgroep Belstato, Ministerie van VROM. Utrecht, 1991.

Vrije tijd en korte verblijfsrecreatie. (Driessen FMHM, Houwelingen JH van). In opdracht van de Rijksplanologische Dienst. Nederlandse Geografische Studies no. 81. Amsterdam/utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/-Bureau Driessen, 1988.

Omhoog